کشف 20 جسد انسانی (در طول سه ماه) در آبراهه تخت جمشید

علی اسدی سرپرست کاوش در آبراهه‌های تخت جمشید  امروز در یک گفتگو با خبرنگار تسنیم، ضمن تشریح جزئیات کشف بقایای انسانی در تخت جمشید از کشف جسد دیگری در آبراهه تخت جمشید خبر داد.

او هممچنین گفت  مجموعا با اسکلت‌هایی که در فصل سوم (سال 1396 تعداد 6 اسکلت انسانی) و فصل چهارم ( سال 1400 تعداد 13 عدد بقایای اسکلت انسانی) بدست آوردیم و یک اسکلت بدست آمده در فصل جاری، تا کنون بیست اسکلت انسانی در کاوش آبراهه‌های تخت جمشید به‌دست آمده است.

سرپرست کاوش در آبراهه‌های تخت جمشید می گوید تا زمانی که کاووش آبراهه‌ها تمام نشده است، امکان کشف جسد جدید از بقایای انسانی نیز وجود دارد

به گفته اسدی  اسکلت کشف شده در موزه تخت جمشید نگهداری می‌شود

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیست و یک آذر : آذربایجان دیروز و ماورای قفقاز امروز – امیر طاهری

Read Next

گفتگوی منشه امین با دکتر محسن بنایی درباره جنگ حماس و اسرائیل و ارتباط آن با حکومت اسلامی حاکم بر ایران