کشورهایی که نگران زیادتر شدن گردشگران هستند و ایران ما با گردشگری ورشکسته اش

این روزها با این که برخی از کشورهای دنیا از زیادی بیش از گنجایش گردشگر (که باعث مشکلاتی چون آلودگی و آسیب به مقاصد و مکان های تاریخی شده) نگران هستند و در حال تدابیری چون ممنوع کردن ساختن هتل ها و اقامتگاهای جدید و ورود گردشگر بیشتر می باشند، گردشگری کشور ما با داشتن یکی از بالاترین آثار تاریخی و زیباترین اماکن طبیعی، به دلیل داشتن حکومتی نادان و فضایی دیکتاتوری و ترسناک به ورشکستی دچار آمده است.

کشورهایی که در حال حاضر ناچارند کنترلی بر ورود تعداد گردشگران داشته باشند عبارتند از:‌اسپانیا، ایتالیا و هلند هستند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هشدار انجمن مرمت گران از «تخریب پنهان» و «تغییر هویت» آثار تاریخی شیراز

Read Next

متن گفتگوی پیرز مورگن با شاهزاده رضا پهلوی درباره جنگ حماس و اسرائیل و اثرات آن بر ایران