کلک امسال مسئولین دولتی برای کشاندن مسافران انبوه نوروزی به حسینیه ها

به گزارش مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری یزد، ظرف3 روز اول فروردین، 70 هزار مسافر نوروزی به یزد وارد شدند و ظرفیت تمام اقامت گاه های رسمی تکمیل شد. احمد آخوندی مدیر کل میراث فرهنگی یزد به خبرنگاران گفته است که: «از این پس حسیینه ها و بقاع متبرکه استان می توانند میزبان مسافران نوروزی باشند».

شاهدان محلی معتقدند که با وجود مسافران انبوه امسال که چندین برابر سال های قبل هستند، هنوز برای مسافران در هتل ها و خانه های مردم که در این مدت کرایه می دهند جا فراوان است  اما مسئولین می خواهند با کلک مسافران را به حسینه ها و امامزاده های خالی بکشانند.

روشن نیست که مردمانی که برای شادمانی و خوش گذرانی های نوروزی به یزد رفته اند رضایت دهند که در حسینه ها و امامزاده ها بروند و با شنیدن اجباری نوحه خوانی ها و سخنان ناخوش آیند امام جمعه ها و دیگر افراد حکومتی تعطیلاتشان را خراب کنند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جشن نوروز 1401 در حافظیه ، بیشتر از همه ی سال های گذشته

Read Next

سالروز تولد زرتشت ـ شعری از مهدی اخوان ثالث