کوروش از کجا آمده؛ استوره یا واقعیت؟ گفتگوی دکتر محسن بنایی و آرمین لنگرودی دو پژوهشگر تاریخ و دین شناسی – بخش اول

اگر که می خواهید بدانید به راستی کوروش که بود؟ مهمتر این که او را تا کجا می توان بر پایه داده های آزمون پذیرا تاریخی شناخت و کجا او تصویری از بازتاب آرزوها و آرمان های خود ماست.

این برنامه با همراهی خانم سودابه چمن آرا و آقای مایک جامعی تهیه شده است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نسیم بهروز: نسل من و جوانان دهه ۶۰ برای دسترسی به اطلاعات درست تاریخی محدود یتهای بسیاری داشتیم

Read Next

نوید عبقری: احساس من به کورش احساس قدر دانی و افتخار است و به خود می بالم که اجداد ایرانیم این چنین بوده اند