«دکتر ناصر کرمی: «کوروش بزرگ، به یاد می آورد انسان است، و در حوایج بشریت با عموم مردم یکسان

:فردا #هفتم_آبان روز #کورش_کبیر است. بخوانید آنچه را که استاد باستانی پاریزی در باره کورش از فیثاغورث نقل کرده است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کمندبنایی: همیشه فکر می‌کردم که مادر و پدرم درباره فرهنگ ایران باستان و بخصوص کوروش بزرگ افسانه‌پردازی می‌کنند.

Read Next

کوروش از کجا آمده؛ استوره یا واقعیت؟ گفتگوی دکتر محسن بنایی و آرمین لنگرودی دو پژوهشگر تاریخ و دین شناسی – بخش دوم