گفته های بی خردانه وزیر میراث فرهنگی حکومت درباره محوطه پاسارگاد، و عقب نشینی او به دلیل واکنش های آگاهانه مردمان ایران

 

کوروش فقط در پاسارگاد نیست که بخواهید حذف یا ویرانش کنید، او اکنون در سراسر ایران حضور دارد

عزت‌الله ضرغامی، وزیر بی خرد و بی دانش میراث‌فرهنگی به تازگی گفته  است: «بزرگ‌ترین گرفتاری ما حریم آثار تاریخی است که باید برای آن تصمیم‌های انقلابی‌تری گرفت. من این مشکل را حل می‌کنم.» او همچنین در جلسه ای  گفت: «شهر پاسارگاد به‌خاطر مقبره کوروش گرفتار شده و نمی‌توانند ساختمان بلند بسازند، کشاورزی کنند و دکل بزنند.»

این ضدیت با آرامگاه کوروش تازگی ندارد این حکومت از آغاز انقلاب اسلامی (و به ویژه از سال ۲۰۰۴ تا کنون بارها و بارها با نقشه های مختلفی قصد ویران کردن این آرامگاه را داشته است. غافل از آن که این تنها آرامگاه نیست که در پاسارگاد از کوروش می گوید. کوروش اکنون در سراسر ایران حضور دارد و با این نوع عملیات نمی توان او را از ذهن مردمان پاک کرد

البته باید توجه داشت که هر بار حکومت با مطرح کردن یکی از نقشه هایش در واقع قصد گمانه زنی دارد. می خواهد بداند که واکنش مردم چیست. و ازآنجایی که همیشه واکنش ها بسیار تند بوده است چون همین دفعه که وزیرمیراث فرهنگی رژیم ناچار به عقب نشینی شد و حرف های خود را با این جمله (که سخنان مرا بد فهمیده اند)  عقب نشینی کرد..

در بخش ویژه کوروش بزرگ در همین سایت عملیات مختلف تخریبی و ضد کوروش را می توانید ملاحظه کنید

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آثار تاریخی چند هزارساله را به چین بردند و ما فقط باید بگوییم: «هرکجا هست خدایا به سلامت دارش» – شکوه میرزادگی

Read Next

وضعیت فلاکت بار محوطه های تاریخی و فرهنگی غیر مذهبی ـ ویدپو