گفتگوی پوریا زراعتی با فرزند احمد خیامی، بنیانگذار ایران ناسیونال: کارگر ایرانی و وضعیت دیروز و امروز او

  گفتگویی شنیدنی با سعید خیامی، فرزند احمد خیامی بنیان‌گذار ایران ناسیونال (ایران خودرو) و از مدیران صنعتی دهه چهل و پنجاه شمسی در ایران

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

انیمیشن آهنگ «برای آزادی» شروین حاجی پور

Read Next

شاهزاده رضاپهلوی از مردمان لرستان خواست در خاکسپاری منصوره سگوند شرکت کنند