گفتگو با دکتر محسن بنائی، نویسنده کتاب مغاک تیره تاریخ، درباره پژوهش های بازنگرانه تاریخ آغازین اسلام ـ 4 ویدئو

مغاک تیره تاریخ ـ چرا اسلام پژوهشی

اسناد تاریخی؟ افسانه تجاوز اعراب به ایران

سنجش تاریخ نگاری اسلامی (قسمت اول)

سجنش تاریخی نگاری اسلامی (قسمت دوم)

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تاتر و پاندمی: تجربه اجرای نمایش آنلاین و اجرا در کلاب هاوس ـ فرشته وزیری نسب

Read Next

خدایان، همسران و مادران ـ مزدک بامدادان