یادی از مردی که عاشق تاریخ و فرهنگ ایران بود

بیست و چهارم اسفند، پانزدهم مارچ سالروز تولد رضاشاه بزرگ

در سال 1304 به دستور رضاشاه، و با همت تعدادی از رجال فرهنگی وقت، «انجمن آثار ملی» در ایران شکل گرفت و اساسنامه آن منتشر گردید. از آنجایی که تا آن وقت ما افرادی را نداشتیم که با چیزی به نام باستانشناسی آشنایی داشته باشند، از  آندره گدار باستانشناس سرشناس فرانسوی دعوت شد که به عنوان مدیر باستان‌شناسی در ایران مشغول به کار شود. در سال 1309 قانون حفظ و نگاهبانی از آثار تاریخی و فرهنگی ایران زیر نام «قانون عتیقات» ،که یکی از پیشرفته ترین قوانین مربوط به میراث فرهنگی جهانی در آنزمان بود، به تصویب رسید و تا سال 1357، ما نه تنها هیچ مشکلی با حفظ و نگاهبانی از میراث تاریخی و فرهنگی مان نداشتیم، بلکه صاحب بهترین باستانشنانی تحصیل کرده و متخصصینی برجسته در رشته مرمت آثار تاریخی شدیم.

در پی انقلاب اسلامی، ستیز با فرهنگ و تاریخ ایران و ویرانی های عمدی و غیرعمدی آن شروع شد که هنوز نیز ادامه دارد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نوروز در کشورهای هم فرهنگ با ایران به کمک حکومت هایشان به زیبایی برگزار می شود

Read Next

زبان باز، چشم بسته، تازه ترین کتاب بتول عزیز پور منتشر شد