یشنهاد بنياد ميراث پاسارگاد به يونسکو برای ثبت سیزده به در

این نامه بیست و هشتم مارچ 2010 به یونسکو تقدیم شده است

پیشنهاد بنياد ميراث پاسارگاد به يونسکو برای:

ثبت جهانی «سيزده  به در» به عنوان

کهن ترين روز جهانی بزرگداشت طبيعت 

 

عالیجناب، مدیرکل سازمان آموزشی، دانشی و فرهنگی                                           

سازمان ملل متحد  (یونسکو)                                                                          

پاریس، فرانسه

(رونوشت به سازمان های حقوق بشر، سازمان ملل و  سازمان های ميراث جهانی)

موضوعپیشنهاد ثبت «سيزده به در» در ميراث معنوی جهانی Intangible Heritage 

آقای عزيز

همانطور که بارها به سازمان يونسکو گزارش داده ايم، بار ديگر توجه جنابعالی را به اين نکته جلب می کنيم که دولت کنونی در ايران، علاوه بر بی اعتنائی به ميراث تاريخی و فرهنگی  پيش از اسلام ایرانزمين، در ارائه ی ثبت ميراث فرهنگی (فيزيکی و معنوی) نيز دست به تبعيض های مذهبی و عقيدتی می زند. سازمان ميراث فرهنگی جمهوری اسلامی نه تنها در کار ارائه ی ميراث فرهنگی ـ ملی و غير مذهبی ما و کوشش برای افزودن آنها به فهرست ميراث جهانی غفلت می کند بلکه گاه راه را بر مطرح کردن آن ها نيز می بندد.

به جبران اين غفلت عمدی، از سه سال پيش بنياد ميراث پاسارگاد تصميم گرفت تا هر ساله پرونده های مربوط به آن دسته از ميراث های فرهنگی و معنوی ايرانزمين را که سازمان ميراث فرهنگی حاضر نيست فهرست شان را برای ثبت به يونسکو بفرستد تهيه کرده و آن ها را در اختيار سازمان شما و نيز مردمان ايران و جهان قرار دهد.

در دو سال گذشته ما پرونده های «يلدا» و «چهارشنبه سوری» را  برای شما فرستاده ايم و امسال مايليم که پرونده ی «سيزده به در»  ـ که يکی از بزرگترين جشن های ملی و ايرانی است ـ را برای شما بفرستيم.

از آنجا که«سيزده به در» اولين روز بزرگداشت طبيعت در ايران و از کهن ترين روزهای گرامی داشت طبيعت در جهان  است ثبت آن می تواند کمک موثری نيز به توجه مردمان سراسر جهان به طبيعت و محیط زيست داشته باشد.

بار ديگر،  اميدواريم  که وجدان های بيدار شما و مردمان فرهنگدوست ايران و جهان اجازه ندهند که ميراث های جهانی بشريت در کشور کهن سال ايران به دليل تبعيض های سياسی، عقيدتی، و مذهبی از ثبت شدن در فهرست ميراث های جهانی محروم شوند.

با احترام و سپاس فراوان

شکوه ميرزادگی

مسئول امور اجرايي بنياد ميراث  پاسارگاد

دکتر تورج پارسی

مسئول بخش ايرانشناسی بيناد ميراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سیزده به در در سال های گذشته

Read Next

پوسترهای سیزده به در