یلدای جهانی، جشن پیروزی خورشید و شکست تاریکی را، امسال بهتر از همیشه جشن بگیریم

 

هزاران سال است که هر سال در  چنین روزهایی مردمان ایران خود را برای جشنی بزرگ و سراسری آماده می کنند،

بی آن که هیچ خدا یا بنده ای از آنها دعوتی کرده باشد،

بی آن که هیچ حاکم قلدری آن را فرمان داده باشد،

بی آن که هیچ توانگر دست و دلبازی هزینه ای برایش پرداخت کرده باشد،

و بی آن که صاحب هیچ مذهب و مرامی، وعده بهشت و یا همراهی با «حور و غلمانی» را داده باشد.

مردمان ایران اما تنها براساس فرهنگ خردمدار خویش،  پیروزی خورشید، آن یگانه حیات بخشی را جشن می گیرند که بر پایانِ تردید ناپذیرِ همه ی تاریکی ها، زشتی ها، و بدی ها گواهی می دهد.

امسال، حاکمین تاریکی، و در کنار همه ی نامردمی ها و  فرهنگ ستیزی هایشان سعی داشته اند تا درست در اولین سالگرد جهانی شدن یلدا، نام آن را تغییر دهند غافل از آن که این نوع عملیات جز سرافکندی بیشتر چیزی برایشان به بار نمی آورد و سبب می شود که ما بیش از همیشه به اهمیت جشن های ملی خود، که برپایه مهربانی، خرد و انساندوستی می باشد باورداشته باشیم.

بنیاد میراث پاسارگاد ضمن تبریک جشن ملی و جهانی یلدا، امیدوار است که امسال بهتر از همیشه یلدایمان را در کنار درخت همیشه سبز آذین بسته اش در سراسر جهان برگزار کنیم. و به تاریک اندیشانی که دانش و توان دیدن  روشنایی را ندارند بگوییم:‌

«تو دو دیده فروبندی و گویی روز روشن کو؟

زند خورشید بر چشمت که: اینک من !…..»

یلدا خجسته باد

بنیاد میراث پاسارگاد

دسامبر ۲۰۲۳ (۱۴۰۲)

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

یلدا، آبیاری نهال امید و روشنایی در درازترین شب سال (۱۴۰۲)- احد قربانی

Read Next

یلدای جهانی، جشن ملی ایرانیان شاد بادـ ویدئو