تظاهرات کشاوران

شعار  پنجمین روز تجمع کشاورزان اصفهان

 رودخانه جاری نشه، اصفهان غوغا می‌شه

امروز 12 نوامبر 2021، پنجمین روز تجمع کشاورزان اصفهان برای اعتراض به خشک شدن زاینده رود بود

هر روز این تجمع بزرگتر شده و بسیاری از مردم اصفهان به حمایت از کشاورزان به آن ها پیوسته اند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سخنرانی دکتر محمد دهقانی، در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن

Read Next

حضور بی معنای هیئت گروه تغییر اقلیم حکومت اسلامی در  کنفرانس گلاسکو