اعتصاب کارگران

کارگران پتروشیمی عسلویه به خیزش سراسری علیه حکومت اسلامی پیوستند

 

 در پی خیزش سراسری ایرانیان،  روز دوشنبه هجدهم مهر، دهم اکتبر 2022 کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه، در جنوب ایران، اعتصاب کردند و دست به تجمع زدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای خطاب به همکاران خود در همه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در سکوهای نفتی و بخش حفاری اعلام کرد: «اکنون زمان آن رسیده تا به طور گسترده‌ای دست به اعتراض زده و خود را آماده اعتصابات سراسری و کمرشکن نماییم. 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

صدای زنان تا کجا و چگونه؟ -طاهره بارئی

Read Next

پهلوانان فرهنگ ایرانزمین دوباره پیدایشان شده