Category: بالای روز کوروش بزرگ 2022

شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست در روز کوروش بزرگ، برای «یک آینده روشن» به عنوان کشور «صادرکننده اصول آزادی و حقوق بشر» با هم عهد ببندند.

شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست در روز کوروش بزرگ، برای «یک آینده روشن» به عنوان کشور «صادرکننده اصول آزادی و حقوق بشر» با هم عهد ببندند.

  شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ایرانیان تأکید کرد: «شما هم‌میهنانم در چهلم انقلابتان حماسه‌ای دیگر آفریدید. بیاییم در بزرگداشت کوروش بزرگ عهد خودمان را به یک آینده‌ای روشن و کشوری ببندیم که بار دیگر

تبریک روز کوروش بزرگ با زبان های مختلف در سراسر ایرانزمین: هدیه تئاتر نسیم خاور به بنیاد میراث پاسارگاد

تبریک روز کوروش بزرگ با زبان های مختلف در سراسر ایرانزمین: هدیه تئاتر نسیم خاور به بنیاد میراث پاسارگاد

[video width="464" height="848" mp4="https://savepasargad.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/10/2_5368526575299994090.mp4"][/video]