منم کورش، رمانی از زندگی کورش بزرگ

کتاب «منم کورش» نوشته آلکساندر جووی، نویسنده و فیلمساز مشهور به وسیله ی انتشارات گارنت انگلستان منتشر شد.

این کتاب زندگی کورش بزرگ و دنیای زمان او را مجسم می کند. در این کتاب کورش به عنوان یک رهبر بزرگ که مردمان او را عاشقانه دوست داشتند دنیایی بسیار پیش تر  از زمانه اش ساخته بود. در این کتاب که عشق، شور، تراژدی و خیال در هم آمیخته نشان می دهد که تنها از راه تسامح می شود مردم را به همکاری و همیاری خواند. الکساندر در گفتگویی که قبل از انتشار این کتاب انجام داده بود می گوید: همیشه در حیرت بودم که یک تمدن کهن بتواند چنین دست آوردهای عظیمی داشته باشد.و اما همچنان ناشناخته مانده باشد. آلکس که یکی از آرزوهایش ساختن فیلمی از کورش بزرگ بوده ، سال ها درباره زندگی کورش و منشور او که اولین بیانیه حقوق بشر است پژوهش کرده است

انتشارات گارنت:

http://garnetpublishing.co.uk/book/i-am-cyrus

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

در خواست از سازمان ملل، برای اعلام روز 29 اکتبر، به عنوان روز بین المللی آزادی عقیده و مذهب

Read Next

بلژیک و بمب