روز کورش – فیلم، هنر و ادبیات

ویدئوی بنیاد میراث پاسارگاد برای روز کوروش بزرگ

ندیس کوروش بزرگ بر اسب

ز شهرام گودرزی

بخشی از فيلم مستند  زندگی کورش

اثر کارگردان درخشان  ايرانی الاصل سيروس کار

در جستجوی کورش به زبان انگليسی »»

 

هرگز نخواب کوروش

از سیمین بهبهانی

پرده برداری از یک اثر هنری و عجیب

به مناسبت روز کوروش بزرگ

آه... پاسارگاد، کبوتر زرد من

با اجرای فريدون فرح اندور

 

فيلم مستندي از  تنگه بلاغي

که با آثاری از دوران هخامنشی

به زیر آب رفت

 موزیک کتيبه یا منشور کورش بزرگ،

با صدای پيمان منتظری

   

ابرمرد ايران

از: استاد توران شهرياری

آتش بند

از: آبتين آيينه

فیلم کوتاهی از محمد صالحی زاده،

تنگه بلاغی پس از آخرین فریادها، به بهانه روز جهانی کورش بزرگ

 

از: سید میثم آقا حسین

 

کوروش نامه

  آبتین آیینه

طنزی درباره رییس میراث فرهنگی وقت

طنزی درباره روز کورش بزرگ

نگرشی به کوروش بزرگ

 و نخستین آزادی نامه ی جان ِ جهانش