الهه بقراط، شخصیت سال 1400

خانم الهه بقراط
جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد
به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400
در رشته ی علوم ارتباطات

خانم الهه بقراط  نویسنده، ژورنالیست، سردبیر روزنامه کیهان لندن، و سخنگوی پروژه ی ققنوس ایران ، جایزه نوروز بهترین شخصیت سال را در رشته ی علوم ارتباطات  دریافت کرده اند، به خاطر:

ـ بهترین بهره برداری از توان ژورنالیسم آزاد خارج کشور، در جهت اداره ی یک نشریه ی سیاسی و خبری

ـ سردبیری هوشمندانه ی نشریه ای با بیش از هشتاد سال سابقه، با اصول  و قواعد روزنامه نویسی امروز جهان

ـ توجه خاص به فرهنگ ، تاریخ، و هنر ایرانی در کنار مطالب سیاسی و خبری

ـ انتشار مرتب مطالبی در جهت آشنا کردن خواننده با مفاد اعلامیه حقوق بشر

ـ درک شرایط اضطراری ایرانیان خارج کشور و با خبر کردن آن ها از خبرهای درست و واقعی.

*****

الهه بقراط ، اولین زن ایرانی ست که سردبیری یک نشریه خبری ـ سیاسی  قدیمی و  پرخواننده را در خارج کشور بر عهده دارد.

نشریه کیهان که آقای مصباح زاده در سال 1321/ 1492 آن را بنا نهاد، یکی از پرتیراژ ترین نشریات قبل از انقلاب بود که بهترین روزنامه نویس های وقت در آن قلم می زدند، پس از انقلاب حکومت اسلامی برای گرفتن توجه مردمان با استفاده از نام کیهان نشریه ای را به راه انداخت که تمام وکمال در خدمت تبلیغات حکومتی، انتشار مطالب «سیاسی ـ شیعی»، تبلیغ جنگ افروزی و خشونت، و ضدیت با فرهنگ ایرانی بود که همچنان انتشار آن زیر نظرحکومت اسلامی ادامه دارد.

دوستداران کیهان سی و پنج سال پیش کیهان را دوباره و این بار با نام «کیهان لندن» به راه انداختند. و از سال 2013 مدیریت و سردبیری آن در دست دو زن شایسته ی ایرانی قرار گرفت: خانم نازنین انصاری و خانم الهه بقراط.

در این هفت سال که نشریه به صورت اینترنتی منتشر می شود توانسته به عنوان یک نشریه «مستقل، آزاد، و مدافع دموکراسی و حقوق بشر» جای خود را در بین نشریات سیاسی ـ خبری خارج کشور باز کند.

ژورنالیسم ایرانی که پس از قرن ها، در خارج کشوراز یک آزادی صددرصد برخوردارشده است، از یک سو توانسته  مورد توجه روزنامه نگارانی قرار گیرد که این آزادی را ارج می نهند، اما از سویی دیگر، کسانی به عنوان روزنامه نویس به میدان آمده اند که هیچ دانش و تجربه ای در این راه ندارند. و چنین است ک می بینیم بخشی از ژورنالیسم ایرانی در خارج کشور نیز هنوز و همچنان یا گرفتار خودسانسوری ست و یا به دلیل وابستگی های مادی و عقیدتی و سیاسی نمی تواند از این آزادی بهره ای را ببرد که ایرانیان همیشه به آن نیازمند بوده اند.

الهه بقراط به دلیل داشتن تجربه و دانش ژورنالیستی، از آن دسته روزنامه نگارانی ست که این نیاز را درک کرده و از توان ژورنالیسم آزاد کنونی، برای اطلاع رسانی درست و واقعی به ایرانیان بهترین بهره برداری را می کند.

کیهان اکنون جایگاه انتشار انواع مطالب و خبرهایی ست که پشتوانه شان عقاید و سلیقه های متفاوت و حتی متضاد است.

بقراط علاوه بر توجه به مطالب خبری و سیاسی، جایگاه مطالب فرهنگی، حقوق بشری، حقوق زنان، میراث فرهنگی و تاریخی و محیط زیست را نیز در کیهان گسترش داده است. چیزهایی که جایشان در بسیاری از نشریات سیاسی ـ خبری خالی یا تنگ است.

الهه بقراط بهترین شخصیت سال در رشته علوم ارتباطات 1340 ـ 2021

صفحه اصلی الهه بقراط

زندگینامه خانم الهه بقراط

برخی از گفته ها و شنیده های الهه بقراط

برخی از عکس های الهه بقراط

خبرها و مطالب مربوط به جایزه بنیاد میراث پاسارگاد به زبان انگلیسی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فرد هرینگتون، شخصیت سال 1400

Read Next

برخی از عکس های اسفندیار منفردزاده