ندای زنان – روژان

شعر:‌شیرین رضویان

ملودی: تینا فیض

ناظر ضبط خواننده: سیروان منهویی

ویدیو: ساسان فارسایی

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد