آرامگاه خشایارشاه، شاهان هخامنشی و نقش رستم در حال فرسایش و ویرانی ست

روز گذشته نهم اکتبر 2023، آقای حمید فدایی ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و  مدیر پیشین پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، در نشست تخصصی «کنفرانس بین المللی تبادل تجربیات حفاظت و مرمت ایران و روسیه» شدت فرسایش و تخریب در بستر «نقش رستم» و «آرامگاه خشایارشا» را تایید کرد اما گفت: «البته اقدامات درمانی روی این میراث صخره‌ای تا کنون راهشگا بوده است». البته ایشان نگفتند که اگر این اقدامات درمانی راهگشا بوده پس چگونه روند ویرانی این آثار مهم تاریخی ایران متوقف نشده است.

همانطور که بارها در سایت بنیاد میراث پاسارگاد گفته شده؛ چند سال است که دوستداران میراث فرهنگی و تاریخی ایران درباره شکاف ها و آسیب های ناشی از فرونشست زمین در این بناهای کم نظیر تاریخی ایران (که در واقع از آثار باارزش تاریخی جهان نیز هستند) هشدار داده اند.

عمده دلایلی که متخصصین وزمین شناسان دانشگاهی در چندین سال گذشته  مطرح کرده اند: حفر چاه های غیرمجاز، استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و کشیده شدن ریل قطار در آن منطقه بوده است؛ که متاسفانه همچنان بهره برداری از آن ها  ادامه دارد.

نقش رستم، در نزدیکی مرودشت در استان فارس واقع شده و آرامگاه تعدادی از شاهان هخامنشی و داریوش بزرگ، خشایارشا، اردشیر یکم و داریوش دوم در آن قرار گرفته است.

دهم اکتبر 2023

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ ـ دکتر نیره انصاری

Read Next

کفار عزه، جایی که پیکارجویان حماس خانواده‌ها را در خانه‌شان کشتند