آوای تبعید شماره 19 منتشر شد

 

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

نوزدهمین شماره “آوای تبعید” آمیزه­ای­ست از شعر، داستان، نقد ادبیات و فرهنگ. در این مجموعه آثار بیش از پنجاه شاعر و نویسنده و هنرمند همکاری دارند.

“آوای تبعید” را می‌توانید در این آدرس؛

http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2021/05/Ava-19.pdf

دانلود کنید.

و یا از سایت آن آدرس سایت “آوای تبعید”:

Avaetabid.com

آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت “آمازون” آن را خریداری نمایند.

آدرس “آوای تبعید” برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت “آمازون”، آدرس زیر را جستجو کنید.
Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur
و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛
goethehafis-verlag@t-online.de
www.goethehafis-verlag.de

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دیوار گرگان؛ شکوه تاریخی تکرارناپذیرـ علیرضا حصار نو

Read Next

کتاب منظومه ناپیوند واله،گی ـ از الاهه رهرونیا، با نقاشی های حبیب مُرادی