آیا طرح شرم آور «رسمی کردن حراج و چپاول اشیای تاریخی ا یران» از دستور کار مجلس اسلامی خارج می شود

 

امروز پنج نماینده مجلس اسلامی که طرح بحث‌انگیز «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»(1) را به مجلس داده بودند،  از جمع 46 امضاکننده ی این طرح خارج شده و در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند: این طرح از دستور کار کمیسیون مربوطه و مجلس خارج شود.

خوشبختانه این طرح با مخالفت و اعتراض‌های گسترده باستان‌شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی، و افکار عمومی مواجه شده است و برخی از سازمان های فرهنگی، از جمله بنیاد میراث پاسارگاد این طرح را شرم آور و رسمی کردن چپاول وفروش میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین دانسته اند(2)

با این حال هنوز  روشن نیست که آیا طرح از دستور کار خارج خواهد شد و یا مجلس با همان 41 نماینده دیگری که همچنان بر خواست خود هستند، به این طرح رسیدگی خواهد کرد.

طرح حراج اشیاء تاریخی در مجلس باطل می‌شود؟

طرح رسمیت دادن و قانونی کردن چپاول آثار فرهنگی و تاریخی ایران از سوی 46 نماینده مجلس اسلامی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سرکوب، سانسور اخبار، قطع اینترنت و بازداشت صدها معترض

Read Next

سال گذشته هزارها اثر تاریخی از قاچاقچیان گرفته شده است ـ رضاکمالی ، تهران