اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف سراسر ایران به آزار و ارعاب مسئولین حراست

گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف سراسر ایران با امضای بیانیه‌ای به مواردی چون «ضرب و جرح» دانشجویان از سوی حراست، سخت‌گیری به دختران دانشجو، اخراج و ارعاب دانشجویان و اساتید و احضار هر روزه دانشجویان به کمیته‌های انضباطی اعتراض کردند.

در این بیانیه تأکید شده است که «خوابگاه‌ها در حقیقت بندی از زندان» شده‌اند و با «کنترل هرچه بیشتر بر روی بدن و فکر دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر» حقوق شهروندی آنان را «به ارتجاعی‌ترین شیوه ممکن نقض می‌کنند.»

دانشجویان معترض اعلام کردند مواردی چون قفل کردن در خوابگاه بر روی دانشجویان و تعیین ساعت‌های ورود و خروج، تنها بخشی از «مقررات اردوگاهی» در خوابگاه‌ها هستند.

امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند در برابر «سیاست‌ها و اراده‌ سلطه‌گرایانه‌ حاکم» مقاومت کرده و شرایط موجود را نخواهند پذیرفت.

دانشجویان شعارهایی از جمله «خوابگاه دخترانه یک بندی از زندانه»،«‌حراست پلیسی نمی‌خواهیم» و «حراست بترسید ما همه با همه هستیم» سردادند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کشف معابری زیرزمینی از دوران ساسانیان در عراق

Read Next

قرارداد 20 ساله جدید  با ونزوئلا، توافق دیگری بر سر چپاول مردمان ایران