امسال زنان ایران در سراسر جهان رویاروی حکومت اسلامی می ایستند و از شما دعوت می کنند به آن ها بپیوندید

 به ما بپیوندید

امسال زنان ایران در سراسر جهان رویاروی حکومت اسلامی می ایستند و از شما که به برابری حقوق زنان ایرانی باور دارید دعوت می کنند تا به آنها بپوندید. 

برای اولین بار سازمان های زن ایرانی از استرالیا تا کانادا ، از آلمان تا ایالات متحده به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در کنار هم ایستاده اند تا به به نقض حقوق زنان در ایران نه بگویند

به ما بپیوندید! خواسته خود را روی دست خود بنویسید ، عکس بگیرید و از این هشتگ ها استفاده کنید. این کمپین برای همه کسانی هست که از زنان ایرانی برای رسیدن به برابری و آزادی حمایت می کنند.

#باهم_برای_برابری

#کف_مطالبات_زنان

#Together4Equality

#WomensDemand

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بيانيه بيست و دو تشكل زنان براي روز جهاني زن

Read Next

تقویم ایرانی