ایرانیان خارج از کشور، خود را برای بزرگداشت “روز کوروش بزرگ” در سراسر جهان آماده می کنند

 ایرانیان خارج از کشور، خود را برای بزرگداشت “روز کوروش بزرگ” در سراسر جهان آماده می کنند ، روزی که در زادگاهشان به دلیل تبعیض های فرهنگی و مذهبی ممنوع شده است.

روز کوروش بزرگ ، یا روز اعلام منشور حقوق بشر وی ، ادای احترام به انسانی تاریخی است که 2550 سال پیش ، نمونه ای از مدارا و پذیرش آزادی های فرهنگی و مذهبی در یک امپراتوری بزرگ بود.

این روز نه تنها برای ایرانیان بلکه برای همه معتقدان به تساهل و آزادی است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

احترام به تنوع فرهنگی و قومی و رابطه آن با وطن دوستی ـ گفتگویی دکتر محسن بنائی و منشه امیر

Read Next

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد ـ خطر ویرانی آرامگاه کوروش بزرگ از سوی حکومت اسلامی