بازار وکیل شیراز، اثر ملی ایرانیان ، پس از گذشت یک سال از آتش سوزی، هنوز نیازمند تعمیر است

یک سال پیش (آبان ۱۴۰۱) بر اثر آتش سوزی در یک پارچه فروشی، آسیب هایی به بازار وکیل وارد آمد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری  اما همان وقت گفت: «بازار تاریخی وکیل آسیبی ندیده و فقط در راسته اصلی بازار وکیل جنوبی حدود بیست «عرقچین» (پوشش مدور، پوشش‌های کم‌خیز گنبدی که معمولا برای پوشش زیرین بقعه‌ها به کار می‌رود) سیاه شده و دوده گرفته که با پاکسازی برطرف می‌شود».

امسال ایسنا در گزارشی نشان می دهد  که این بازار نه تنها تعمیر نشده بلکه وضعیت بدتری هم پیدا کرده است

بازار وکیل شیراز یکی از بازارهای تاریخی ایران است که که از زمان کریم خان زند باقی مانده است. این بازار در سال ۱۳۵۱ به عنوان یک «اثر ملی ایران» به ثبت رسیده است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کنفرانس تغییرات اقلیمی «کاپ ۲۸»، امیدها و نگرانی ها  (۱) – دکتر جلال ایجادی

Read Next

موزه اسناد و مدارک خاندان پهلوی و رویدادهای دوران پهلوی ها را تخلیه کرده، و از سرنوشت اسناد خبری نیست