باور کنید! – شکوه میرزادگی

آزادی آمده است

آنجا، بالای سر ما

باور کنید!

صدایش را فردا می شنوید

چونان صاعقه ای که دیرتر شنیده می شود

و برق درخشنده اش دیرتر زمین را روشن می کند

آه… چه زیباست باران پس از رعد و برق

وقتی که ذرات مسموم و غبارهای آلوده پاک می شوند

و بوسه های پیروزی

بر خاک محبوب ترین سرزمین جهان گل می دهد.

دوم مارچ 2024

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بهمن فصل مناسبی برای نرگس ها نیست – طاهره بارئی

Read Next

دکتر ناصر کرمی، شخصیت سال 2024-1403 در رشته میراث طبیعی و محیط زیست