برخی از عکس های اسفندیار منفردزاده

آقای اسفندیار منفردزاده
برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد
به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400
در رشته ی هنر

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

الهه بقراط، شخصیت سال 1400

Read Next

زندگینامه الهه بقراط