برنامه ای از علیرضا میبدی به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، و لزوم آلترناتیو برای به ثمر رسیدن این جنبش

با حضور فعالین سیاسی و فرهنگی:  نازنین انصاری، شهران طبری، مرجان گیپور، شکوه میرزادگی

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برنامه آب برای فردای آزادی – دکتر ناصر کرمی

Read Next

جواد روحی، یکی از معترضین حکومت اسلامی در زندان جانش را از دست داد