بزرگداشت استاد ثبوتی و نگرانی او برای دانشگاهیان جوان ایران

بزرگداشت استاد ثبوتی و نگرانی او برای دانشگاهیان جوان ایران

روز گذشته هفتم نوامبر 1400، «کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران» بزرگداشتی برای پرفسور یوسف ثبوتی برگزار کرد. در این بزرگداشت جمعی از شخصیت های فرهنگی و هنری حضور داشتند. استاد ثبوتی در سخنان کوتاهی که پس از دریافت نشان یونسکو داشتند، گفتند: «اگر وزیر علوم در اینجا بود، می‌گفتم دانشگاهیان جوانی را با خون دل تحویل جامعه علمی می‌دهیم، اما متاسفانه توانایی نگهداری‌شان را نداریم. استاد جوان ما با حقوق ماهانه قادر به تامین مسکن نیست؛ بسیاری از اساتید سه ساعت در مسیر رفت و برگشت به منزل خود هستند و اگر در نزدیکی دانشگاه، فضایی برای آنان فراهم می‌شد، می‌توانستند این وقت را صرف آموزش به دانشجویان کنند. آیا اینقدر ناتوان هستیم که برای افرادی که در این راه زحمت می‌کشند، نمی توانیم تامین می کنیم؟»

دکتر ثبوتی، استاد دانشگاه، فیزیکدان و موسس مرکز تحصیلات تحمیلی علوم پایه زنجان هستند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کنار گذاشتن نیمی از کره زمین برای حفاظت از طبیعت-ادوارد ویلسون

Read Next

آرامش دوستدار، سربلندی اندیشه در برابر انحطاط اسلامی ـ دکتر جلال ایجادی