تصویر کودک ایرانی در دوران باستان و کودک ایرانی در قرن بیست و یکم

مجسم کنید نگاه آیندگان را به تاریخ: تصویر کودک ایرانی در دوران باستان و کودک ایرانی در قرن بیست و یکم

این روزها موزه «ایرانک» نمایشگاهی گذاشته از کودکی در ایران از دوره باستان تا این دوره

باستانشناسان معتقدند که مشق نوشتن کودکان و قصه گویی برای آن ها از چهارهزار سال پیش وجود داشته

در این نمایشگاه لوحی باستانی (سمت چپ) را هم به نمایش گذاشته اند، در کنار انواع و اقسام عکس ها وعروسک های این دوره

خبر و عکس های نمایشگاه:

https://www.isna.ir/news/1402052314392/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بخش شعر و ادبیات زیر نظر خانم شیرین رضویان

Read Next

من زندگیم، شما را  دوست می دارم -طاهره بارئی