جنگل های زیبای هیرکانی امسال نیز گرفتار آتش سوزی شده و گناه را باز هم به گردن افراد بیرون از حکومت انداخته اند.

به گفته ی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران: از روز 27 نوامبر (ششم آذر)«آتش سوزی به دل جنگل‌های هیرکانی در غرب مازندران افتاد. این‌بار بخشی از جنگل‌های «کهنه ده» »کجور طعمه حریق شد و آتش سوزی در جنگل‌های دوهزار نیز تا حدی مهار شد.

«این واقعه را امسال نیز به گردن افرادی بیرون از حکومت انداخته و می گویند: «سهل انگاری شکارچیان و حفاران غیرمجاز، عامل اصلی حریق در جنگل‌های این منطقه است

چرا فکر می کنند مردم چون خودشان نادان هستند؟ کدام شکارچی و کدام حفاری جرات دارد در قلمروی زیر پوشش حکومت دست به شکار یا حفاری بزند؟

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

انتقاد بانوی اول اسرائیل از سکوت نهادهای جهانی در برابر تجاوزهای دسته‌جمعی حماس

Read Next

باغ هایی که بیایان شدند و امیدهای سبزی که به خاکستری نشستند – شاهین گزین پور