حامد اسماعیلیون در تجمع بزرگ برلین از رویاهایی گفت که پس از فرو پاشی حکومت اسلامی محقق می شود

حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، دعوت کننده و  از برگزارکنندگان اصلی تجمع بزرگ برلین، 22 اکتبر 2022 در  یک سخنرانی پر شور در این تجمع از رویاهایی گفت که پس از فروریزی حکومت اسلامی می شود  داشت. او گفت:   :

«در این رویا کسی به مدارس دخترانه حمله نمی‌کند و بچه‌های مردم را از بلندی پرت نمی‌کند،‌ از پشت به آن‌ها شلیک نمی‌کند.»

و افزود «در این رویا باد در گیسوان زنان خواهد وزید و کودکان ایدئولوژی قرون وسطایی نمی‌آموزند، کسی به مدارس دخترانه حمله نمی‌کند از پشت به فرزندان مردم شلیک نمی‌کند.»

اسماعیلیون همچنین از رویایی گفت که در آن «دریای خون بین انسان‌ها جاری نیست.»

سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی خطاب به مقام‌های سیاسی دنیا هم تاکید کرد که سفرای جمهوری اسلامی را باید از کشورهایشان اخراج کنند و ثروت‌هایی را که این حکومت از مردم ایران «چپاول کردند»، مصادره کنند.

او در انتها  تاکید کرد: «رویای ما با سقوط امپراتوری ترس و جنایت علی خامنه‌ای محقق می‌شود.»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تظاهرات عظیم ایرانیان سراسر اروپا در برلین علیه حکومت اسلامی

Read Next

برگزاری روز کوروش بزرگ و در حمایت از خیزش سراسری در ایران، در کالیفرنیا به همت داریوش اقبالی