حسین رونقی در وضعیت وخیمی به سر می برد.، جمعیت بزرگی مقابل بیمارستان دی دست به تظاهرات زده اند ..

براساس گزارش خبرگزاری های خارج کشوری حسین رونقی، فعال سیاسی، که به‌دلیل اعتصاب غذای تَر در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر می‌برد، او قرار بود روز شنبه ۲۲ آبان به بیمارستان «دی» منتقل شود ولی برادرش می‌گوید که او را به این بیمارستان نبرده‌اند.

گزارش‌های دریافتی حاکی است که گروهی از مردم نیز در واکنش به شرایط نگران‌کننده او، مقابل بیمارستان دی تجمع کرده‌اند و در همراهی با حسین رونقی شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند.

ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران برای متفرق کردن افراد تجمع کرده در مقابل این بمارستان اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور می‌کنند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگوی پوریا زراعتی با سوشا مکانی و استاد امیر طاهری

Read Next

از ساچمه-سار کردن نوجوانان ایرانی تا نهـاد، نهـادواره – ابراهیم هرندی