درود بر سر مربی و تیم بسکتبال زنان کنکو در ایران

فرزانه جمامی، سرمربی تیم بسکتبال زنان کنکو در ایران با انتشار عکس تیمی بدون حجاب از خود و شاگردانش با هشتگ زن زندگی آزادی نوشت: به دخترت بیاموزید که شما ارزشمند و غیر قابل تعویض هستید. خودت را پنهان نکن. ایستادگی کن. سرت را بالا بگیر و به آنها نشان بده چه چیزی به دست آورده ای. بگو شما قدرتمند و توانمند هستید. شما زن زندگی آزادی هستید

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پوریا زراعتی در برنامه حرف آخر: گفتگویی با مسیح علی نژاد

Read Next

همزمان با روز جهانی جان باختگان ترنس، ترنس ها از جامعه جهانی خواسته اند انقلاب ایران را به رسمیت بشناسند