در پی انتشار خبر طرح ربودن مسیح علی نژاد، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با انتشار متنی، همبستگی خود را با این روزنامه نگار برجسته ی ایرانی اعلام کرد

در پی انتشار گزارش‌های مربوط به خنثی شدن طرح جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد،‌ مجری و مفسر برنامه تبلت صدای آمریکا، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با انتشار متنی در توئیتر اعلام همبستگی خود را با این روزنامه‌نگار اعلام کرد.

این فدراسیون روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه با انتشار متنی در توئیتر نوشت: «چهار تبعه ایران روز گذشته متهم به توطئه برای ربودن مسیح علی‌نژاد،‌ روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، و انتقال قاچاقی او به خارج کشور برای بردن به ایران شدند. ما همبستگی خود را با مسیح علی‌نژاد اعلام می‌کنیم.»

*****

 وزارت دادگستری آمریکا از کشف توطئه یک شبکه اطلاعاتی حکومت اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد خبر داد

در ارتباط با طرح  اخیر حکومت اسلامی، مقامات قضایی در ایالت نیویورک آمریکا چهار نفر از جمله “یک مامور اطلاعاتی ایران” را به توطئه‌چینی برای ربودن مسیح علی‌نژاد روزنامه نگار منتقد حکومت ایران در آمریکا متهم کرده اند. یک زن ایرانی هم به اتهام همکاری با این توطئه در کالیفرنیا بازداشت شده است.

در کیفرخواست مقام‌های قضایی آمریکا از علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری که شهروندان ایران هستند نام برده شده است.

علیرضا فراهانی مامور اطلاعاتی حکومت اسلامی و سه نفر دیگر اعضای یک شبکه اطلاعاتی دیگر حکومت اسلامی توصیف شده‌اند

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کشف محوطه ای تاریخی و آغاز عملیات توسعه یک امامزاده بی هویت در کنار آن

Read Next

آتش سوزی گچساران وسعت پهناوری از درختان و جانوران را از بین برد