دلیل کمبود آب شرب

دلیل کمبود آب شرب

در باره قطعی برق چون تخصص ندارم نمی توانم چیزی بگویم. اما در باره قطعی آب شرب با اطمینان می گویم مشکل ناشی از فرسودگی زیرساختها است و ربطی به خشکسالی ندارد. نیاز آب شرب سالانه ایران حداکثر پنج میلیارد متر مکعب است و سهم قابل استحصال از بارش امسال حداقل پنجاه میلیارد متر مکعب بوده است. زیرساختها کهنه اند و فرسوده و انطباقی با حجم نیاز کنونی ندارند. در تببین علت قطع آب باید بین تناسب شبکه آبرسانی و میزان تقاضا رفت و نه مقایسه میزان بارش امسال با هر سال دیگر. اینطور فرض کنید که زیرساختها (عمدتا پی ریزی شده در حکومت سابق و برای جمعیتی بسیار کمتر) برای تامین سه میلیارد متر مکعب آب شرب موجود هستند اما هم اکنون حجم تقاضا از پنج میلیارد متر مکعب هم فراتر رفته و دولت البته هرگز نتوانسته سرمایه گذاری فنی لازم برای تامین چنین تقاضایی را انجام دهد. به هر حال خشکسالی کشاورزی و طبیعت ایران را عمدتا هدف قرار می دهد و نه آب شرب را.

برگرفته از: فیس بوک دکتر ناصر کرمی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جامعه جهانی بهائی خواستار توقف نفرت پراکنی حکومت اسلامی علیه بهاییان شد

Read Next

استوره ی کوراوغلوی عاشیق های آذری یا حماسهٔ بابک خرمدین ـ جواد مفرد کهلان