زندان با اعمال شاقه به سبک حکومت اسلامی

 

ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران، امروز خبری تکان دهنده را منتشر کرده است؛ مبنی بر این که زندانیان زندان ساحلی قم از دو ماه پیش تاکنون به دلیل شرکت نکردن در نماز جماعت، توسط مسئولان زندان از امتیازات و امکاناتی چون مرخصی، استفاده از تلفن زندان، و حتی گرفتن فرم های مکاتباتی قضایی محروم شده اند.

زندان به خودی خود مجازاتی بسیار سخت است، حالا بیایند و نماز خواندن اجباری، و حتما به زودی روزه گرفتن اجباری و عزاداری حسینی و سینه زنی اجباری را هم به آن اضافه کنند.

به راستی کدام حکومت دیکتاتوری در جهان را سراغ دارید که زندانیان به زور وادار به انجام فرایض مذهبی بشوند که حکومت به آن باور دارد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هشتاد و پنج سال زندان برای 26 شهروند بهائی شیرازی

Read Next

دکتر حسن کیانزاد در گذشت