زهرا امیرابراهیمی برنده بهترین بازیگر زن جشنواره کن: من این جا هستم اما دل من با آبادان است، بازنان و مردان ایران

زهرا امیر ابراهیمی برای ایفای نقش در فیلم «عنکبوت مقدس» برنده بهترین بازیگر زن جشنواره کن شد و در هنگام دریافت جایزه با معترضان در آبادان و نقاط مختلف ایران ابراز همبستگی کرد.

زهرا امیرابراهیمی هنگام دریافت جایزه گفت: «خوشحالی و موفقیت برای من مفاهیم عمومی و جمعی هستند. هر چند در این لحظه خیلی خوشحالم، ولی بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز گرفتار مشکلات زیادی هستند، غمگین است.»

او افزود: «دل من با آبادان است، دل من با گوشه و کنار ایران است. من اینجا هستم، اما دلم با زنان و مردان ایران است.»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شاهزاده رضاپهلوی: ما ملت ایران جز یکدیگر یار و یاوری نداریم

Read Next

جمعی از سینماگران ایران از نیروهای نظامی خواستندسلاح های خود را زمین بگذارند