سارینا اسماعیل زاده، نوجوان دیگری که به دست «قاتلین زییایی» کشته شد و امروز حکومت اسلامی قتل او را هم خودکشی اعلام کرد.

 

حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، پس از دو هفته از کشته شدن «سارینا اسماعیل زاده» در خیابان و به دست مامورین حکومت اسلامی، مدعی شده که سارینا کشته نشده، بلکه  خودش را از پشت بام پایین انداخته است.  درست به سان ادعای مسئولین دیگر حکومتی که کشته شدن فجیع  نیکا شاکرمی را سقوط از پشت بام اعلام کرده بودند.

این مسئولین حکومتی با یک سناریوی مضحک گفته است که سارینا در خانه مادر بزرگ خودکشی کرده است. به نظر می رسد که همانگونه که مادر نیکا را تهدید کرده بودند که قتل دخترش را انکار کند، خانواده سارینا را نیز تهدید کرده اند.

سارینا اسماعیل‌زاده  16 سال داشت. او در یوتیوبی که  داشت نوشته بود: « نوجوان ایرانی امروز، نوجوان بیست سال پیش نیست. از اوضاع جهان با خبر است» و با تاسف از تفاوت وضعیت خودش با نوجوانان آمریکایی می گوید

او یک روز قبل از کشته شدنش نوشته بود: «وطنم بوی غربت می دهد»

هفتم اکتبر2022 ـ 15 مهر 1401

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگویی با امیرطاهری در ارتباط با کشتار حکومت اسلامی در زاهدان، و امکان بریدن بخش بزرگی از بسیجی ها و ارتش ـ بیژن فرهودی

Read Next

در انتظار فردای آزاد و آبادی هستیم که سرزمین مان چون مهرگان پیام آور عشق و روشنایی باشد