سی ام شماره آوای تبعید ويژه نامه ای در همراهی و پشتیبانی جنبش های اعتراضی در ایران امروز

 

 

این شماره را می توانید از آدرس زیر
https://bit.ly/3ixIGUV

و یا از سایت آن:

Avaetabid.com

دانلود کنید

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اقتصاد در نظام ولایت مطلقه فقیه و علل فقر میلیونی در ایران ـ احد قربانی

Read Next

نامه سرگشاده بدری حسینی خامنه ای علیه برادرش رهبر حکومت اسلامی