شاهزاده در گفتگویی با «اسکای نیوز» از جنبش انقلابی، نقش خود، گروه رهبری، دولت موقت، و مردمان ایران گفته اند.

Read Previous

آتش جشن سده را روشن نگاهداریم

Read Next

فراخوان علی کریمی برای شرکت در جشن سده