شعری از طاهره بارئی: تلویزیون ها را در یخچال بگذارید

به دام افتاده اند
دهها موجود حجاری شده، نجاری شده
روی پله های مقوائی کپی شده از تصاویر آتن در عهد باستان
لابلای خطوط غیر طبیعی غیر همراستا
و هر چه جابجا میشوند
نقطه اتکا، گوئی به بازی گرفته آنان را
شهر دستکاری شده با مادون انسان
با پنجه و نیش و دندان
با صدای باز نشر خنده های خنزر پنزیری
که پخش میشود از گلوی امنیتی ها
پیشروی هر هدایتی را ترمز می کشند
درگیر بست ها و بن بست ها
به خانه ها بازگردید
تلویزیون را در یخچال بگذارید
هر چه خرت و پرت دم دستتان بود بریزید توی لگن ها
میز و صندلی را ببرید به حمام و قفل کنید
پشت رشته های لغزان هر چه از نور مانده
از زیبائی مانده
سنگر بگیرید
تا در باز شود که خواهد شد

مارچ 2023

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برخی گفته ها و نوشته های آرمین لنگرودی

Read Next

پوریا زراعتی در گفتگویی استثنایی با نخست وزیر اسرائیل: وقتی از کوروش می گوییم، از رهبر بزرگ یک تمدن بزرگ حرف می زنیم