شهادت یک افسر ارشد سپاه پاسداران در دادگاه بین المللی مردمی

شهادت یک افسر ارشد سپاه پاسداران در دادگاه بین المللی مردمی

 در سومین روز و جلسه پایانی دور دوم «دادگاه بین المللی مردمی» یکشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در لندن یک افسر ارشد سپاه پاسداران نخستین شاهد بود. او گفت: در جریان سرکوب معترضان در آبان ۱۳۹۸ تنها ۴۲۷ نفر در خوزستان و ۴۲۰ نفر در تهران کشته شدند و همچنین نزدیک به هشت هزار نفر در تهران بازداشت شدند.

این شاهد که با چهره پوشیده و بصورت مجازی در دادگاه شرکت کرده بود همچنین گفت که سرکوب معترضان در آبان ۹۸ «تنها موردی بود که نیروهای نظامی موظف نشدند در مورد آنکه به که، کجا و چند بار شلیک کردند، گزارش دهند.» او همچنین تایید کرد که حتی «به نیروهای بسیج» نیز اجازه شلیک مستقیم داده شده بود» و آن‌ها در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ بیشترین شلیک و بیشتر کشتار را داشتند.

این افسر ارشد سپاه از «وحید حقانیان و علی خلفی» دو تن از افراد کلیدی در دفتر علی خامنه‌ای بعنوان آمران این سرکوب نام برد و گفت :«تهران داشت از دست می‌رفت و وحید حقانیان و علی خلفی از دفتر خامنه‌ای دستور دادند هر کاری لازم است بکنید تا غائله ختم شود.»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد: ستیز با زبان فارسی یا کمک به آموزش زبان مادری

Read Next

شهادت یک افسر ارشد سپاه پاسداران در دادگاه بین المللی مردمی و اعتراض وزارت خارجه جمهوری اسلامی