صد و بیست برنده جایزه نوبل در رشته های گوناگون، از اقدامات شجاعانه مردم ایران حمایت کرده و به مبارزان می پیوندند

بیش از 120  برنده جایزه نوبل در رشته‌های گوناگون، با امضای یک نامه اعلام کردند از اقدامات شجاعانه مردم ایران حمایت می‌کنند و در مبارزه‌ برای رسیدن به عدالت، آزادی و حقوق بشر، به آنان می‌پیوندند.

امضاکنندگان این نامه که ۱۲۴ برنده جایزه نوبل هستند، همچنین خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه زنان و معترضان را محکوم کردند.

شیرین عبادی، حقوقدان و تنها ایرانی برنده جایزه نوبل صلح گفت: «ما این اقدامات وحشیانه نسبت به زنان و معترضان در ایران را محکوم می‌کنیم.»

برندگان نوبل اما در نامه خود اضافه کردند: «ما به عنوان برندگان جایزه نوبل، صدای خود را به محکومیت جهانی اقدامات منجر به مرگ مهسا امینی و سرکوب به دست گشت‌های خیابانی پلیس اخلاق ایران که قانون پوشش اجباری را اعمال می‌کنند، اضافه می‌کنیم.»

امضاکنندگان این نامه همچنین خواستار حذف کلیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و پایان دادن به خشونت دولتی علیه معترضان شدند.

آنان آزادی بازداشت‌شدگان و انجام یک تحقیق شفاف و مستقل در مورد برخورد پلیس امنیت اخلاقی با مهسا امینی را طلب کردند.

برندگان نوبل همچنین از جامعه بین‌المللی خواستند از مردم ایران حمایت کند و دولت جمهوری اسلامی را در قبال تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود مسوول بداند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

حکومت اسلامی، با بازداشت، و کشتن بهترین دانشجویان، سرمایه های دانشی و ملی ما را هم نابود می کند

Read Next

آیا نیکا هم چون مهسا و حدیث و صدها جوان ایرانی به دست مامورین حکومت اسلامی به جرم زیبایی و دانایی کشته شد؟