ظهور نام زرتشت برای اولین بار در کتبیه ای باستانی

 

حمید فدایی مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید از کشف کتیبه‌ای خبر داد که نام زرتشت پیامبر ایرانی باستانی بر آن حک شده است.

به گفته مدیر پایگا تخت جمشید، این کتیبه در نزدیکی استخر، شهرستان مرودشت یافته شده؛ و مربوط به اواخر دوره ی ساسانی می باشد. نوشته ی روی کتیبه 6 سطر است و به زبان پهلوی نگاشته شده است.

این کتیبه در ابعاد 40 در 35 سانتی‌متر است که به دلیل فرسایش کتیبه توسط باستان‌شناسان و مورخان با روش‌های تخصصی خوانده و ترجمه‌ شده است و نام زرتشت بر آن حک‌ شده است.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید همچنین گفته است که: این اولین بار در تاریخ است که کتیبه ای با نام زرتشت کشف شده؛ اسنادی که تا کنون نام زرتشت را در خود داشته اند، کاغذی بوده است.

جالب است که درست در یکی از بدترین و سخت ترین دورانی که سرزمین مان گرفتار آن است، بزرگان تاریخ ایران یکی یکی از خاک و سنگ و سکه و کتیبه سربر می دارند و حضور خود را اعلام می کنند.

زرتشت پیامبر ایرانی، از مهمترین شخصیت های جهان است. او را اندیشمند و فیلسوفی می شناسند که مهمترین آموزه اش به انسان این بوده که: «اهورا مزدا پرورگار خرد، انسان را آزاد آفریده و به او این آزادی را داده  که  جایگاه خود را در میان نیروهای بدی و تاریکی و یا نیروهای نیکی و روشنایی انتخاب کند.»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ویرانی آثار تاریخی استان های سیل زده، بین پنج تا پنجاه در صد است

Read Next

اعتراض 300 عضو خانه سینما؛ به بیانیه هیئت مدیره، به خاطر ندیده گرفتن نقش حکومت اسلامی در مرگ بکتاش آبتین