عریان – شیرین رضویان

 

هميشه عريان بوده وعريانم

تنديس آبديده ى طغيانم

روى گردان گرم بر نمى تابى

نپرس از من از آن كى ام، كجايى ام

از آن زمينم

دختر افلاكم

شيطانم

فرشته ام

خاكم

بازمانده ى مادرخدايان عتيقم

حرير نوازشم

آتشم

تيغم

اسطقدوسم

بنفش ارامش

الماسم

بى رنگ وسخت

روى گردان گرم بر نمى تابى

تا زنده ام عاشقم

مادرم

معشوقم

ودر مرگ

خاكم، هوايم، دريايم

روى گردان گرم بر نمى تابى

 

شیرین رضویان

لندن

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دانشگاه در محاصره فاشیسم اسلامی

Read Next

آثار تاریخی با ارزش اردبیل چگونه به وسیله «حفاران غیرمجاز» ویران می شود و هیچ کسی از آثار به دست آمده با خبر نمی شود