فرار از قلعه ی حجاب اجباری: اثر دکتر اردشیر بابک نیا

عکس از کمبوجیه

اکتبر 2021 که برای شرکت در بزرگداشت کوروش بزرگ به لس آنجلس رفته بودم برای اولین بار با آثارهنری دکتر اردشیر بابک نیا آشنا شدم.  یکی از کارهای او زنی بود که با طناب از زندان حجاب می گریخت. مدتها محو آن شدم. مثل یک رویای زیبا بود. با این که همیشه باور داشته ام که هنرمندان پیامبران اند،  اما باورم نمی آمد که درست یک سال پس از آن شاهد فرار هزاران دختر و زن  سرزمینم ازاین قلعه باشم، درست به سان این تابلوی زیبا

اکنون هر روز این تابلو را تماشا می کنم با سپاسی به دوست گرامی ام دکتر بابک نیای عزیز

دیدار آن را با شما تقسیم می کنم

شکوه میرزادگی نوامبر2022

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شعر تازه ای از طاهره بارئی: اتفاقی افتاده، زنی به خانه اش بازگشته

Read Next

هشدار عجیب سازمان هواشناسی کشور و تاکید بر خطر تردد و رفت و آمد مردم در 27 استان