قرارداد 20 ساله جدید  با ونزوئلا، توافق دیگری بر سر چپاول مردمان ایران

هنوز جوهر سند واگذاری قرارداد بیست و پنج ساله حکومت اسلامی با چین برای غارت ایران تمام نشده که نیکلا مادورو رییس دولت ونزوئلا اعلم کرد که قراردادی بیست ساله با حکومت اسلامی در جریان است

او در سخنانش گفت:«رابطه ونزوئلا با ایران، رابطه‌ای مبتنی بر یادگیری و حمایت دوجانبه بوده و برادری و همبستگی میان دو کشور، ریشه‌ای تاریخی در استکبارستیزی دارد»

: رئیس دولت ونزوئلا، همچنین با تشکر دوباره از مقامات جمهوری اسلامی برای ارسال بنزین به این کشور گفته است:« اقدام ایران در ارسال و تحویل نفت و بنزین به ونزوئلا در بحبوحه تحریم‌های دو کشور کمک بزرگی به ونزوئلا بوده‌ است.»

جمهوری اسلامی ایران، بهار و تابستان 1399 زمانی که ونزوئلا به دلیل فشار تحریم‌‌های آمریکا با کمبود شدید بنزین روبرو بود، بیش از یک و نیم میلیون بشکه بنزین را با نفت‌کش تحویل کاراکاس داد. این اقدام جمهوری اسلامی، تنها چند ماه بعد از آبان 98 و اعتراضات سراسری مردم ایران در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در کشور رخ داد.

اکنون نیز که مردمان ایران در فقر و فلاکتی بیش از آبان 99 به سر می برند و از سویی دیگر دوباره اعتراضات سراسری نیز به اوج خود رسیده، دقیقا روشن نیست که واگذاری بیست ساله منابع نفتی ایران به ونزوئلا چه نفعی به حال مردم دارد و اصولا این قرارداد بر چه اساسی نوشته خواهد شد. اما آن چه روشن است و همانطور که در این 43 سال گذشته بوده، هیچ قراردادی از سوی حکومت اسلامی، با کشورهای دیکتاتورزده وجود نداشته که به نفع ایران و ایرانی باشد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف سراسر ایران به آزار و ارعاب مسئولین حراست

Read Next

ما بازنشستگانیم، از یاد رفتگانیم