مسموم کردن نوجوانان مدارس دخترانه دوباره شدت گرفته است

براساس گزارش صدای آمریکا، دوشنبه هفدهم آوریل 2023  مسموم کردن نوجوانان مدارس دخترانه دوباره شدت گرفته است

براساس فیلم‌های ارسالی به صدای آمریکا و همچنین منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چندین مدرسه دخترانه در شهرهای در کرج، کرمانشاه، سنندج و دزفول هدف حملات گازی/شیمیایی قرار گرفته‌اند»ـ»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آشیانه ای پر از چشم بر بام اسیر اینستاگرام ـ طاهره بارئی

Read Next

پیروزی افسانه حسامی فرد، بر یکی از مرگبارترین قله های جهان