مغاک تیره تاریخ ـ مزدک بامدادان

مغاک تیره تاریخ

اسلام چگونه پدید آمد

در این کتاب به پیدایش وبرایش تاریخ نگاری اسلامی بر پایه بن مایه های دورن دینی به همراه بازتابش و پیشینه سازی در تاریخ نگاری اسلامی اشاره شده است.

انتشارات فروغ:

https://shop.ketab.com

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

طرح اولیه ی پیشنهادی و پیش نویس قانونِ نگاهبانی از میراث فرهنگی ایرانزمین

Read Next

دستور نابودی یک میراث جهانی یونسکو از سوی حکومت اسلامی